728 x 90

معرفی کتاب – منتشر شد:

سفارت رژیم ایران در آلبانی مرکز جاسوسی و تروریسم

سفارت رژیم ایران در آلبانی مرکز جاسوسی و تروریسم
سفارت رژیم ایران در آلبانی مرکز جاسوسی و تروریسم

«من چهار سال با آنها بودم»

هادی ثانی خانی-تیر ۱۴۰۰

پیشگفتار

من هادی ثانی خانی هستم. مدتی با سازمان مجاهدین بودم و از آنها جدا شدم. بیش از۴سال در شبکه مزدوران سفارت و وزارت اطلاعات رژیم ایران در آلبانی بودم. بنا به دلایلی که در فصلهای مختلف کتاب توضیح داده‌ام، تصمیم گرفتم خود را از این شبکه جهنمی بیرون بکشم و گوشه‌یی از مشاهدات خودم از نقش سفارت و وزارت اطلاعات رژیم در آلبانی را در ایجاد شبکه جاسوسی و تروریستی افشا کنم.

موقعی که در ایران بودم، اطلاعات عمومی و شناخت من از موضوعات مختلف محدود بود. ولی مثل هر جوان ایرانی از ستمگری و سرکوب رژیم ایران بیزار بودم و برایم تحمل ناپذیر بود. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ایران خارج بشوم، و در بهمن۱۳۸۱ به ترکیه رفتم.

در ترکیه با سازمان مجاهدین آشنا شدم و به این سازمان در عراق پیوستم. در شهریور۹۵ به آلبانی منتقل شدم. طی مدتی که در سازمان مجاهدین بودم مقداری مطالعه کردم و از آموزشهای سیاسی-اجتماعی- مبارزاتی سازمان یاد گرفتم و تجربه کسب کردم.

من هیچوقت یک مطلب طولانی ننوشته و آشنایی با نحوه نگارش و. . … ندارم. لذا از همه کاستیها و اشتباهاتی که در نگارش کتاب حاضر با آن مواجه خواهید شد، پیشاپیش معذرت می‌خواهم.

مسئولیت کلیه مطالبی که در این کتاب آورده شده است برعهده من است. هر کسی مدعی این مطالب باشد، حاضرم در هردادگاه معتبری شرکت و با جزئیات و مستندات، همه موضوعات را اثبات کنم.

این کتاب، تجربه تلخ و طولانی من است که در دام وزارت اطلاعات رژیم افتادم. ولو با تأخیر توانستم خودم را بیرون بکشم.

این کتاب را تقدیم می‌کنم به همه کسانی که با رژیم ستمگر ایران مرزبندی دارند. با تمام توطئه‌های رژیم آگاهانه و هوشیارانه برخورد می‌کنند و تصمیم درست و به موقع می‌گیرند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/88ae2f8a-17b9-4c26-82f4-6610034412f8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات