728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای تهران، سمنان، گلپایگان، خراسان رضوی و آذربایجان غربی ۳ اردیبهشت ۹۸

فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای ایران ۳ اردیبهشت ۹۸
فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای ایران ۳ اردیبهشت ۹۸

تهران-کانون شورشی ۹۵۵

لانه سرکوب و جاسوسی با عنوان پایگاه بسیج ضدمردمی در یکی از خیابانهای تهران روز سه شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸ توسط کانون شورشی ۹۵۵ مورد تهاجم قرار گرفت و  ورودی در این مرکز در آتش سوخت

 

تهران-کانون شورشی ۶۷

سه شنبه ۳اردیبشهت، در یک تهاجم شبانه توسط کانون شورشی۶۷ به مرکز سرکوب رژیم ضدبشری با عنوان پایگاه بسیج ضدمردمی در یکی از نقاط تهران  ورودی این مرکز به آتش کشیده شد.

 

تهران- کانون شورشی ۶۷۱

در یک تهاجم شبانه با مواد آتشزا به یکی از مراکز بسیج ضدمردمی در  تهران،  کانون شورشی ۶۷۱ موفق شد ورودی  این مرکز  را به آتش بکشد، ۳ اردیبهشت ۹۸

در سایر شهرهای ایران نیز کانونهای شورشی در تهاجمات شبانه خود، شمار دیگری از مراکز سرکوب رژیم  را به آتش کشیدند:

 

سمنان- کانون شورشی ۷۱۰

کانون شورشی ۷۱۰ در شهر سمنان موفق شد در یک تهاجم شبانه ورودی یکی از مراکز  سرکوب  بسیج ضدمردمی در این شهر را به آتش بکشد، ۳ اردیبهشت ۹۸

 

گلپایگان-کانون شورشی ۳۱۵

رزمندگان کانون شورشی ۳۱۵  در این شهر موفق شدند روز اول اردیبهشت در یک تهاجم دلیرانه شبانه، وردوی و سردر بسیج ضدمردمی را به آتش بکشند ، ۱ اردیبهشت ۹۸

آذربایجان غربی- کانون شورشی مجاهد شهید کاظم نیاکان

تابلو بسیج ضدمردمی  در یکی از شهرهای آذربایجان غربی  توسط کانون شورشی مجاهد شهید کاظم نیاکان به آتش کشیده شد.  ۱ اردیبهشت ۹۸

خراسان رضوی- کانون شورشی ۷۵۰

کانون شورشی ۷۵۰ در خراسان رضوی بنر بزرگ خامنه ای در یکی از خیابانهای این شهر را به آتش کشید و منهدم کرد، ۲ اردیبهشت ۹۸

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات