728 x 90

هشدار دستیار آخوند روحانی درباره احتمال بروز اعتراضاتی بزرگتر از تظاهرات دی ماه

مسعود نیلی دستیار اقتصادی آخوند روحانی هشدار داد: تظاهرات مردم در دی ماه هشداری است که ممکن است اعتراضات بیشتر و بزرگتر شود و ابعاد وسیعتری به خود بگیرد. وی گفت:  مسائلی که در مقیاس کوچک می‌بینیم، به ما علامت آماده‌باش می‌دهند. ممکن است دفعه بعد فرصت در اختیار شما نباشد. دستیار اقتصادی آخوند روحانی  گفت: اگر همین‌طور ادامه دهیم و در همین روند پیش برویم، در معرض خطر خواهیم بود. باید همدیگر را به‌رسمیت بشناسیم تا از این معبر سخت، گذر کنیم؛ و گرنه عواقب بدی خواهیم داشت و نتیجه‌یی حاصل می‌شود که همه از آن پشیمان خواهیم شد.

گزیده ها

آخرین اخبار

پرخواننده ترین دسته بندی ها

پرخواننده ترین برچسب ها