728 x 90

-

معرفی کتاب بهای انسان بودن

-

۳b۷b۴۲ae-۸۹bd-۴۳b۶-۹be۰-۵۲۴c۸۵dcb۲۰۶_۶۹۰
۳b۷b۴۲ae-۸۹bd-۴۳b۶-۹be۰-۵۲۴c۸۵dcb۲۰۶_۶۹۰
ماهنامه آفریقا- آسیا در شماره اوت ۲۰۱۰ خود، به معرفی کتاب بهای انسان بودن نوشته اعظم حاج حیدری که اخیراً به زبان فرانسه منتشر شده پرداخت.
آفریقا آسیا در معرفی این کتاب نوشت: داستان، حماسه یک دختر جوان ایرانی از یک خانواده مرتجع است که تبدیل به یک مبارز می‌شود و موانع را از سر راه خود کناز می‌زند. وی ابتلای زندانهای ملاها را از سر می‌گذراند و تبدیل به یک قهرمان می‌شود. اعظم که بوسیله پاسداران تحت پیگرد بود، دستگیر و پنج سال و نیم را در زندان از جمله ۸ ماه را در وضعیت چمباتمه در یک قفس با چشمبند روی چشمانش، می‌گذراند. اگر‌چه تحت شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار می‌گیرد، ولی اعظم حاضر به همکاری با رژیم نمی‌شود. در سال ۱۹۸۸ بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی در فاصله چند ماه در همین زندنها در ایران اعدام می‌شوند. این داستان یک تابلو انسانیت را ترسیم می‌کند، تلألویی از امید در تیره‌ترین روزها، یک مبارزه مستمر برای دفاع از حیثیت انسانی.
 


نویسنده که به‌رغم سختیهای زیاد زنده مانده است، در کمپ اشرف در عراق جایی که ۳۴۰۰ عضو مجاهدین خلق ایران توسط نیروهای عراق برای رضایت دیکتاتورهای تهران محاصره می‌باشند، به مبارزه خود ادامه می‌دهد. اما اعظم و همقطارانش کماکان الهامبخش مقاومت مردم ایران در مقابل دیکتاتوری هستند. این کتابی است که باید خواند تا قدر زندگی را دانست و به بشریت اعتقاد پیدا کرد.
کتاب: بهای انسان بودن نوشته اعظم حاج حیدری، انتشارات ژان کلود گازویچ.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5aa4f791-a7a2-44bf-ae55-25eb2796f640"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات